سخن مدیر عامل

صنعت نساجی ایران به پیشینه تاریخی و باستانی خویش می‌بالد و مشاهده نقشینه‌های تاریخی حک‌شده بر دیواره‌های تخت جمشید که سازنده دیوار مستحکم تمدن ایران زمین می‌باشد، هر ذهن بیدار و جستجوگری را معطوف به پوشش زیبای پیکره‌های ایرانی می‌کند.
با کنکاش در این نقوش، هیچ پیکره‌ای را عاری از پوشش نمی‌یابیم و این قسمت تاریخی و پر افتخار صنعت نساجی را تداعی می‌کند.

گروه تولیدی و صنعتی نازحریر خراسان، با استعانت از خداوند منان و با الهام از تمدن و فرهنگ ایرانی، هنر را به صنعت آمیخته و دیباچه‌ای نو پرداخته‌ است.

محمدحسین عسکری

مدیرعامل گروه تولیدی و صنعتی نازحریر خراسان